The comeback of the Nobles

Fra landsbyen til elven

Spillere: Sturla (Rødtann), Asmund (Ragnvald II), Bernt (Derfel), Vebjørn (Gunvor), Ørjan (Glaviar)

Start: Fire av oss er i en kjeller, sist gang bekjempet vi et skjelett som var temmelig sterkt. (mye dr

eller lignende). Gjengen er a-okay og vi er i gang:

Mens vi børster støvet av oss hører vi en ridder med hest som trasker rundt utenfor. Etter litt om og

men introduserer vi oss for hverandre og alle levde lykkelig alle sine dager … nei vent. Vi blir enige

om å slå oss sammen som ett party (duh) og ønsker Derfel (Bernt) med sin væpner Ragnar

velkommen som en del av gjengen. Vi blir enige om å ri/gå til borgen til baronen.

På vei til borgen blir vi iakttatt av noen. Rødtann undersøkte og oppdaget raskt at det var gobliner

som hadde forberedt et bakholdsangrep. Hele partiet stormet opp bakken for å slåss, og oppdaget at

det var langt flere gobliner enn det vi antok. Allikevel ble kampen veldig enkel og etter å drept 7

gobliner flyktet resten av dem. Vi leitet igjennom utstyret deres og fant en dukke av en eller annen

religiøs betydning (for gobliner).

Vi fortsatte reisen og fant ut at vi må krysse en elv for å komme oss videre. Etter en del betraktninger

av elven (det er to elver som møtes og danner en større elv) finner vi at den ene av elvene kanskje er

lettere å krysse dersom en av oss svømmer over med tau og vi drar oss over. Det er derimot på tide å

ta en hvil og vi setter opp en camp med et bål. Vebjørn fisker og får en del flotte ørreter som vi kan

spise. Når natten senker seg bytter vi på å ha vakt. Når Glaviar (Ørjan) har vakt ser han silhuetter av

ulver som sirkler i nærheten.

Dagen etterpå blir vi usikre på om det er lurt å krysse elven på den plassen vi hadde sett oss ut dagen

før. Så vi bestemmer oss for å lete lenger mot vest etter et bedre vadested.

Litt lenger oppe langs den ene elven finner vi en grotte. Denne må undersøkes! Rødtann(Sturla)

binder et tau rundt seg og går inn i grotten og finner et barn som sitter fast (yeah right!). Han prøver

å hjelpe barnet løs, men får det ikke til, så resten av gjengen går også inn i hulen. Vel inne forsvinner

barnet i en røyksky og Glaviar(Ørjan) og Derfel(Bernt) får en rottesverm over seg. Alle forsøker å

komme seg ut av hulen, men Rødtann(Sturla) har fått for seg at han skal angripe Glaviar(Ørjan). På

vei ut dukker «barnet» opp igjen og prøver å klore Derfel (Bernt), som får en level drainet. Samtidig

fant han ut at «barnet» egentlig er en vampyr.

Til slutt fikk Derfel(Bernt) kommet seg ut av hulen, han tar tauet som Rødtann(Sturla) er bundet til og

drar han ut av hulen. Rottene følger etter, men ikke vampyren. Glaivar (Ørjan) bruker et spell som

brenner rottene, så de er skadet!

Vi slutter: Rottene er fortsatt i live (men skadet etter Glaviar sitt angrep) og vi er fortsatt i kamp.

Comments

Ingjald Ingjald

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.