The comeback of the Nobles

Over elven og frem til borgen

Et vått eventyr

De som er med:

Rødtann(Sturla), Ragnvald (Asmund), Gunvor(Vebjørn), Tyr(Christian), Glaviar(Ørjan) og Derfel(Bernt)

Situasjon: Vi står utenfor en hule med to rottesvermer vi bør ta knekken på. Folk er litt skadet siden

sist – se sist logg.

Etter en del om og men ble vi enige om å trekke oss fra kampene med rottene siden de var

vanskelige å få has på – og siden vi ikke hadde spesielt mange AOE våpen/spells. Etter litt healing gikk

vi videre og kom til et stort fossefall. Sturla utforsker bak fossen og finner et merkelig tre. Ragnvald

(Asmund) skulle følge på, men falt uti fossen. Heldigvis hadde vi bundet oss fast i et tau og

situasjonen ble reddet av først Gunvor(Vebjørn) og deretter Ragnvald(Asmund) som måtte hale en

våt Rødtann(Sturla) opp igjen. Klok av skade bestemte vi oss for å binde en og en til tauet før vi

fortsatte. Når alle var inne i fossen oppdaget vi at treet slett ikke var et tre, men et troll!!!

Trollet angrep oss – og startet med å forsøke å bite i Tyr(Christian). Vi posisjonerer oss og kampen er i

gang. Vi slår og stikker og trollet slår etter oss. Tigeren til Tyr(Christian), Ragnvald (Asmund) og

Rødtann(Sturla) fikk gitt nok skade til at trollet falt om, men som Rødtann(Sturla) fant ut, ville trollet

før eller siden våkne til live igjen på grunn av regenerering. Tyr(Christian) manet frem et elemental av

ild-type. Det var nok at dette elemantalet slo en gang, så tok trollet fyr og døde.

Etter kampen måtte vi komme oss ut av fossen på andre siden, og det var en øvelse i balanse,

klatring og akrobatiske egenskaper. Men etter en del prøving og feiling kom vi oss ut og fortsatte

reisen. Ett problem oppstod, at vi måtte få tak i pakkdyrene våre som nå befant seg på andre siden

av elven for oss. Når det led mot kveld og vi hadde tenkt å slå leir oppdaget Ragnvald (Asmund) at

noe eller noen bevegde seg i skråningen over oss. Han undersøkte saken og som takk fikk han en pil i

seg. Det viste seg etter hvert å være gobliner som skjøt piler på oss.

Det ble en langdryg kamp – men vi vant til slutt! Noen gobliner ble drept, men mange kom seg unna.

Konklusjonen er at vi er i goblin-land og at det er stadig vekk gobliner som forsøker å begå overfall på

hvem som helst som beveger seg i området (i dette tilfellet oss). Etter kampen ga presten Glaviar

(Ørjan) oss healing i form av channel energy – there was much rejoicing

Vi kom oss over på andre siden av elven igjen og slo leir. Vi er altså på feil side av elven, men nå har vi

i det minste pakkdyrene sammen med oss. Dagen etterpå gikk vi over elven og klatret opp

åskammen, der kunne vi se, mindre enn en kilometer unna, borgen til greven. Vi ble enige om at vi

skulle fortsette å utforske området og borgen neste gang…

Comments

Ingjald Ingjald

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.