Grevskapet Åsanes historie

Her er en kort innføring i den delen av grevskapets historie som er allment kjent. Eldre historie og hendelser som ikke er vident kjent kan komme etter hvert som dette blir kjent for karakterene.


Den store kollapsen

For mer enn hundre år siden var grevskapet et av flere velstående grevskap i Kongeriket Tile. En rekke hendelser, som ingen har helt oversikt over, gjorde at adelen trakk seg tilbake fra dalene og overlot dem til fordel for Tiles hovedstad Djupvåg. Uten adelen og soldatene de hadde, tok det ikke lang tid før vanlige familier ble drevet fra de fem omliggende borggrevskapene som på papiret sverget sin troskap til Greven av Åsane.

I Kaupvin klarte Aldermannen for handelslauget å overtale den daværende Greven av Åsanes sønn, Haldor av Åsane, til å bli. Han samlet en gruppe med tredje og fjerdesønner fra en rekke adelshus, samt andre kompetente personer, og beskyttet folket i og rundt Kaupvin.

Til tross for Haldors innsats, så ble tapet av handelsvarer fra de omliggende lenene, Åsanes bane. Idag er Grevskapet og dets len i bakevjen etter 50 år med lite aktivitet, få håndverkere og ingen aktive gruver.

Mens andre provinser i Tile også ble rammet, så ble ingen andre len så hardt rammet.


Folkvandringen og markedskollaps

For tre år siden brøt det ut krig på nabokontinentet. Dette har ført til problemer for Tile og Djupvåg. For det første har flere skip med flyktninger fylt byen til randen. For det andre har nesten all handel med luksusvarer og andre varer som ikke er direkte brukt av de stridende partene stoppet opp. Dette har gjort at flere av adelsfamiliene har blitt minnet på sine landområder i ute i distriktene.


Main Page

Grevskapet Åsanes historie

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald