Kaupvin

Kaupvin er Grevskapet Åsanes senter. Her finner man ikke bare et marked for salg av husholdningsvarer og redskapssmed, men også markedet hvor kjøpmennene fra resten av Kongeriket Tile kommer for å kjøpe hud, hester og godt øl, og den eneste våpensmeden i Åsane. Langs elven ligger flere varehus med private kaianlegg hvor de gjenværende adelshusene eksporterer bygg og havre. Omtrent midt i byen ligger Storplassen rundt Rådstreet, en gammel eik som har vært der siden grunnleggelsen av byen. Mellom Storplassen og varehusene ligger laug- og gildehusene. I disse rikt utsmykkede husene bor oldermennene som leder laugene og gildene og samt samlingshaller og andre funksjoner de respektive laugene og gildene trenger. På baksiden av husene er der sovesaler til lærlinger og læresvenner som ikke har hatt råd til å flytte for seg selv enda.

Byens hus, som er hovedsakelig trehus, står veldig tett og gatene er sjeldent bredere enn 5 meter, men dere er ofte svalganger i to etasjer og trapper mellom etasjene som er både lett synlige og nesten gjemt. Innimellom husene er der mange små smau, ofte ikke mer enn 1 meter bred, som noen ganger leder inn til små gårdsplasser, mens de bare kutter igjennom et kvartal. Der er mange måter å komme seg rundt i byen på, og følge gatene er sjeldent den raskeste.

På plasser spredt rundt i byen er der ildhus som er lovpålagt å brukes av dem som ikke har et godkjent ildsted. Disse ildhusene er de primære sosiale samlingspunkter for kvinnene i de lavere klassene i byen. Byens middelsklasse kjøper stort sett sitt brød fra bakere og varm mat fra vertshus, mens de mer velstående borgerne har egne kjøkken med tilhørende tjenerskap.

Der er ingen løsgjengere eller tiggerbarn i byen ettersom en person uten arbeid kan bli tvunget til å tjene et av laugene eller byen direkte for et sted å sove og tre måltid for dagen. Kvaliteten på måltidet varierer veldig ut fra hvem som leder organisasjonen som tar hånd om den hjemløse. Foreldreløse barn blir “gitt” til laugene på omgang. Laugene er da ansvarlig for at de får et hjem. Siden disse barnene sjeldent har penger til å betale for en lærlingeplass, så blir de som regel “leid ut” til en gård eller i en handelskaravane mot en liten sum penger til lauget.

Mens Greven av Åsane har ansvaret for lov og orden i grevskapet, så er det Aldermannen som har ansvaret innenfor bygrensen. Aldermannen velges blant laugets oldermenn og regnes som den fremste blant likemenn. Aldermannen har 20 væpnede menn til rådighet for å opprettholde ro og orden samt tenne byens lykter nattestid. Dersom det er nødvendig kan han mønstre de væpnede mennene som er hyrt av laug og gilder.

Kaupvin
Innbyggere 2693
Leder Aldermann Lindeberg
Import Salt, Avanserte redskaper, Vin, Hvete
Eksport Bygg, Havre, Hester, Hud, Tømmer, Øl
Hertugdømme Austkeik
Kongeriket Tile
Demografi 80% mennesker, 10% hobitter, 5% dverger, 4% alver, 1% andre

Politikk

Selve byen er selvstendig fra Greven av Åsane, men er helt avhengig av jordbruksområdene rundt som er under Grevens eierskap. Grevskapet derimot er avhengig av byens handel med resten av kongeriket for alle varer utover basisvarer som mat og basistjenester som vanlige smeder og tilsvarende.


Geografi

Byen ligger midt på sletten som utgjør den sentrale delen av grevskapet. Den er plassert ved et gammelt vadested ved elven Hvíta som renner igjennom sletten, ikke langt nedenfor stedet hvor tre av elvens fem sidelever møtes. Vadestedet har for lengst blitt erstattet med en bro, noe som har ført til at sandbanken som utgjorde vadetstedet har blitt ødelagt. Frem til dette vadestedet er elven førbar for prammer og lette, grunne båter. Dette har gjort byen til områdets naturlige handelsted, noe som også har gitt byen dens navn.


Steder av interesse

Byen er bygget ut fra Storplassen som omkranser Kaupvin-eiken. På torgets nordside ligger byens rådhus med Rådhuskjelleren, byens foretrukne ølkjeller. Her holder Aldermannen til sammen med byens skrivere.

Byen har fire vertshus som frekventeres av reisende, eventyrere og andre omstreifere: Sverdets hvile, Den gyldne hane, Kongens ære og Madam Roses vinstuer. Dette er steder hvor man går for å få kontakt med personer som kan hyres til diverse oppdrag eller har slike oppdrag å ta. Laug, gilder og adelsfamilier bruker sine egne kontorer med mindre de ikke ønsker at det skal være alment kjent at de er oppdragsgiveren.

Fra Storplassen går der en bred gate rett sørover. Langs denne gaten ligger hjemmene til byens fornemmer familier. Dette er tre-etasjers hus rundt private hager og der er få smug mellom husene. Gaten leder til byens grense som er markert av Grevens Tollbod. Her ender Handelsveien som hovedsakelig har fulgt elven fra sør. Handelsveien er en sidevei av Kystveien som er nabogrevskapet Blekinges hovedvei.


Geografi
Main Page

Kaupvin

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald