The comeback of the Nobles

Samling i Kaupvin og ferden til Engelberts dal

En kort innføring i hva som har skjedd så lang

Sverdets hvile

Dere satt som vanlig på Sverdets hvile, vertshuset for leiesoldater og eventyrere som leter etter jobb. Vertshusets eier og bartender, Hardavar Einthegnsson, ledet et sendebud fra Borggreve Harold Engelbert. Han ønsker at dere skal speide ut Engelberts’ dal og borgen. Dette er Engelbert-familiens gamle landområde som ble som de fleste av kongerikets ytre grevskap og baronier, forlatt for 50 år siden. Der er mange grunner til at yttergrensene ble forlatt, men ingen av grunnene var fiendtlige naboer.

Dere satte ut i retning dalen tidlig morgenen etter og brukte en dag på å nå den uten noen alvorlige hendelser. For å komme inn i dalen gikk dere langs den gamle veien høyt over en ravine hvor dalens elv har utløp. Da dere kom inn i selve dalen merket dere at der var en villere stemning enn i området rundt Kaupvin. Det første dere så da dere kom inn i dalen var Engelbets borg i den andre enden, men det er klart at dere må gå igjennom en mørk skog.

I skogen møtte dere en Ettercap som dere bekjempet lett. Dagen etter møtte dere en Owlbear som virket litt utsultet. Ved et veiskille midt i skogen valgte dere veien til høyre. Ved dagens slutt kom dere frem til en landsby hvor dere måtte kjempe mot en rekke gouhls. Etter dere hadde nedkjempet dem, så fant dere ly i et gammelt inn, Kveldssol.

Comments

Ingjald Ingjald

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.