Tag: Adventuring area

Results

  • Kaupvin

    Kaupvin er [[Grevskapet Åsane]]s senter. Her finner man ikke bare et marked for salg av husholdningsvarer og redskapssmed, men også markedet hvor kjøpmennene fra resten av [[Kongeriket Tile]] kommer for å kjøpe hud, hester …