Kaupvin

Kaupvin er Grevskapet Åsanes senter. Selve byen er selvstendig fra Greven av Åsane, men er helt avhengig av jordbruksområdene rundt som er under Grevens eierskap. Grevskapet derimot er avhengig av byens handel med resten av kongeriket for alle varer utover basisvarer som mat og basistjenester som landsbysmeder og tilsvarende.

Kaupvin
Innbyggere 2693
Leder Aldermann Lindeberg
Import Salt, Avanserte redskaper, Vin, Hvete
Eksport Bygg, Havre, Tømmer, Øl
Hertugdømme Austkeik
Kongeriket Tile
Demografi 80% mennesker, 10% hobitter, 5% dverger, 4% alver, 1% andre

Geografi

Byen ligger midt på sletten som utgjør den sentrale delen av grevskapet. Den er plassert ved et gammelt vadested ved elven Hvíta som renner igjennom sletten, ikke langt nedenfor stedet hvor tre av elvens fem sidelever møtes. Vadestedet har for lengst blitt erstattet med en bro, noe som har ført til at sandbanken som utgjorde vadetstedet har blitt ødelagt. Frem til dette vadestedet er elven førbar for prammer og lette, grunne båter. Dette har gjort byen til områdets naturlige handelsted, noe som også har gitt byen dens navn.


Steder av interesse

Byen har fire vertshus, Sverdets hvile, Den gyldne hane, Kongens ære og Madam Roses vinstuer. Byen er bygget ut fra en torget som omkranser Kaupvin-eiken. På torgets nordside ligger byens rådhus med Rådhuskjelleren, byens foretrukne ølkjeller. Fra torget går der en bred gate rett sørover. Denne gaten leder over i handelsveien som møter kystveien i nabogrevskapet Blekinge.


Geografi
Main Page

Kaupvin

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald