Geografi

Åsane er et grevskap i Kongeriket Tile. Det er underlagt Hertugen av Austkeik. Grevskapet består av fem baronier; Asseim, Engelbertdalen, Kronoberg, Marborg og Teleborg, fribyen Kaupvin og Grevens av Åsanes eget len rundt Kaupvin.

I dag er det bare Kaupvin og det omliggende lenet som er bebodd av mennesker. Forutenom lokal matvareproduksjon, så produserer og eksporterer en respektabel mengde ull. I tidligere tider var der grevskapet en viktig eksportør av diverse malm og hugget stein til bruk i bygg og brostein.

_sane.PNG


Main Page

Geografi

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald