Grevskapet Åsane

Grevskapet Åsane er den nordøstre provinsen i Kongeriket Tile og en del av Hertugdømmet Austkeik sammen med Grevskapet Blekinge i sør og Grevskapet Eisen i øst. Grevskapet består av fem baronier; Asseim, Engelbertdalen, Kronoberg, Marborg og Teleborg, fribyen Kaupvin og Grevens av Åsanes eget len rundt Kaupvin.

Åsane
Innbyggertall ca. 5000
Status Grevskap
Leder Grev Olbjørn Svanenskjold
Import Salt, Avanserte redskaper, Vin, Hvete, Humle, Luksusvarer
Eksport Bygg, Havre, Tømmer, Øl, Hester, Småfe
Provins Hertugdømmet Austkeik
Kongedømme Tile
Demografi 90% mennesker, 10% andre

Geografisk plassering

Grevskapet er sentralt dominert av en stor gresslette som er delt av elven Hvíta sør for Kaupvin og 5 sideelever i nord. Hver av sideelvene stammer fra hvert sitt baroni. I vest ligger Baroniet Asseim, dominert av skogkledde åser. I fjellene til nord ligger fra vest til øst Marborg, Kronoberg og Engelbertdalen, mens Teleborg til øst er dominert av bratte, nakne åser. Mot sør går sletten over i rullende åser som elven Hvíta slynger seg rolig mellom på vei ut av grevskapet.


Personer og organisasjoner av interesse

  • Skribentlauget

Ledet av AldormannArinbjørn Skanse. Skribentlauget står for all administrasjon på vegne av Greven og tilbyr sine tjenester til alle andre. Disse tjenestene inkluderer blant annet bevitnede kontrakter, regnskapsføring og budbringere.

  • Handelslauget

Ledet av Breide Nærke. Handelslauget organiserer karavanene som bringer varer inn og ut av grevskapet og sender ut tuskhandlerne som besøker de omliggende landsbyene. Lauget har den nest største gruppen med soldater i grevskapet, 50 mann ledet at Kaptein Gissur Sandbanken.


Steder av interesse

Kaupvin

Grevskapets sentrum og handelstad. Kaupvin ligger omtrent midt på sletten som dominerer grevskapets hjerte. Den ligger rett sør for der Hvítas tre av fem sideelver møtes, på elvens vestlige bredde. Byen er nærmere beskrevet i en egen artikkel.

Grevens borg

Rett øst for Kaupvin, på motsatt side av elven, ligger borgen til Greven av Åsane, grevskapets administrative sete. Borgen består av en stor ringmur, med et solid porthus som også fungerer som barakker for grevens soldater og et borgtårn hvor Skribentlauget holder til. Der er også innenfor ringmuren at man finner den eneste våpensmeden i grevskapet.


Historie

Grevskapet var tidligere et velstående grevskap i Kongeriket Tile. Alle de tilhørende baronieneene ble forlatt i den store kollapsen, og nå er det bare Kaupvin med tilhørende landsbyer som gjenstår som en utpost for sivilisasjonen.


Økonomi

Grevskapet har mistet mye av sin rikdom etter at de omliggende baroniene, men de grøderike engene rundt Kaupvin gjør grevskapet selvforsynt med de fleste grønnsaker, korn og storfe, og gir Greven en god inntekt fra hesteoppdrett.


Geografi Main Page Home Page

Grevskapet Åsane

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald